17.7.09

Questions about pricing policy mobile navigation

Manufacturers of mobile navigation-applications for the iPhone, such as TomTom, still try different things with the type of pricing policy that they need to implement on the phones. Some count entry prices of a few dollars, others just become popular with prices up to 100 euros.

Since Apple released the new operating system of the iPhone last month, the price of mobile navigation software increased significantly. This is shown by a new report from the Utrecht Start-up Distimo, specialised in mobile analytics.

Vincent Hoogsteder: “The new operation system is like TomTom route planning, ‘turn by turn navigation’”. A number of parties subsequently issued their navigation software. We see that among the producers there is still no clarity about the price model to use. Some sell a total of between 25 and 75 dollars, others just for a few dollars. With the last category you have to pay extra for new cards or monthly subscriptions.

According to Hoogstreder, MobileNavigator Europa seemed to touch a good cord, despite the high price. “ They were in the top 10 of most downloaded applications worldwide, while with a price tag of 100 dollars.

Vraagtekens bij prijsbeleid mobiele navigatie

Fabrikanten van mobiele navigatie-applicaties voor de iPhone, zoals TomTom, stoeien nog met het type prijsbeleid dat ze op telefoons moeten voeren. Sommige rekenen instapprijsjes van een paar dollar, anderen worden juist populair met prijzen tot 100 euro.

Sinds Apple vorige maand het nieuwe besturingssysteem van de iPhone uitbracht is het prijspeil van mobiele navigatiesofware aanmerkelijk gestegen. Dat toont een nieuwe rapportage van de Utrechtse start-up Distimo, gespecialiseerd in mobiele analytics, aan.

Vincent Hoogsteder: “Het nieuwe besturingssysteem staat TomTom-achtige routeplanning toe, ‘turn by turn navigation’”. Een aantal partijen bracht vervolgens zijn navigatiesoftware uit. We zien dat er onder de producenten nog geen duidelijkheid is over het te gebruiken prijsmodel. Sommigen verkopen een totaalpakket voor tussen de 25 en 75 dollar, anderen juist voor een paar dollar. Bij die laatste categorie moet je extra betalen voor nieuwe kaarten of voor maandabonnementen”.

MobileNavigator Europe bleek, volgens Hoogsteder, ondanks de hoge prijs een goede snaar te raken. “Die stond met een prijskaartje van 100 dollar toch een tijdje in de top 10 van meest gedownloade applicaties wereldwijd”.