28.4.08

Proximus ' strangled ' competition

Mobile-operator Proximus (Belgacom) has abused many years' its dominant position on the Belgian market. To this conclusion came the auditer of the EU at the Council of competition, after a complaint of competitor base (KPN). Base and Mobistar are claiming damages of € 1 billion. Between 2002 and 2005 Proximus have used` strangle prices' to compete competitors out of the market. Within 6 months will the council of competition result the verdict.

Gsm-operator Proximus (Belgacom) heeft jarenlang zijn machtspositie op de Belgische markt misbruikt. Tot die conclusie komt de auditeur bij de Raad voor de Mededinging, na een klacht van concurrent Base (KPN). Base en Mobistar eisen nu een schadevergoeding van € 1 miljard van Proximus. Tussen 2002 en 2005 zou Proximus ‘wurgprijzen' hebben gehanteerd om andere concurrenten uit de markt te prijzen. Omdat Proximus erg lage tarieven aan de eigen klanten doorrekende, maar tegelijk aan andere telecombedrijven erg hoge prijzen aanrekende voor toegang tot zijn net, hadden concurrenten als Base het moeilijk om een plaats te verwerven op de professionele gsm-markt. Binnen zes maanden moet de Raad voor de Mededinging uitspraak doen in de zaak op basis van het rapport van de auditeur.

Bron : Express.be

Apple misjudge themselves on European Price settings

The disappointing European sales of Apple's iPhone seem to ensure a strategic diversion. The American technology company would be prepared to give its share in the income from date movement up - that according to initiates can incur up to 30% -, in exchange of a system in which the smartphone for a lower, subsidised price can be sold, a practice (cross-belt sale) that is prohibited in our country. Both the French newspaper 'Les Echos', and Italie's 'La Reppublica' published reports in that sense, based on sources within respectively France Télécom and Telecom Italia. Also the differences between the national legislation make the use of a single sale strategy difficult. Thus customers in Germany and France can get hold of the rather expensive iPhone for a superior price, if they link themselves for a longer period to a telecomoperator. Customers in Italy refuse these long-term contracts and 90% of mobile users pay the their conversations in advance with prepaidcards. Last month, Apple has utilsed price falls through for the 8 gigabyteversion of the Iphone.

Apple verkijkt zich op Europese prijszetting De tegenvallende Europese verkopen van Apple’s iPhone lijken voor een strategische koerswijziging te zullen zorgen. Het Amerikaanse technologiebedrijf zou bereid zijn om haar aandeel in de inkomsten uit dataverkeer –dat volgens ingewijden kan oplopen tot 30%- op te geven, in ruil voor een systeem waarin de smartphone voor een lagere, gesubsidieerde prijs over de toonbank kan, een praktijk (koppelverkoop) die in ons land verboden is. Zowel de Franse zakenkrant Les Echos, als Italië’s La Reppublica publiceerden afgelopen dagen berichten in die zin, op basis van bronnen binnen respectievelijk France Télécom en Telecom Italia. Volgens onderzoeksbureau Gartner gaat het om een logische stap die Apple’s iPhone moet toelaten het Oude Continent te veroveren. Zowel Nokia als Sony Ericsson maakten afgelopen kwartaal gewag van een verminderde vraag naar dure toestellen. Ook de verschillen tussen de nationale wetgevingen maken het moeilijk om één enkele verkoopsstrategie te hanteren. Zo kunnen klanten in Duitsland en Frankrijk de nochtans dure iPhone voor een prijsje bemachtigen, als ze zich daaarbij voor langere tijd verbinden aan één enkele telecomoperator. In Italië weigeren klanten deze langdurige contracten aan te gaan en betalen 90% van de gsm-gebruikers hun gesprekken vooraf met een prepaidkaart. Volgens Strategy Analytics, een Brits onderzoeksbureau, zou Apple zowel in het laatste kwartaal van 2007, als het eerste kwartaal van 2008 zijn verkoopsprognose in Europa met meer dan 30% hebben gemist (350.000 verkochte toestellen tegen een prognose van 500.000). Vorige maand al voerde Apple in het VK en Duitsland belangrijke prijsdalingen door voor de 8 gigabyteversie van de iPhone.

Bron : Express.be