24.4.07

Price pressure is still a bottleneck in the construction industry

Sharp price competition is (still) the most named bottlenetck in the management of many construction companies.

Scherpe prijsconcurrentie is (nog steeds) het meest genoemde knelpunt in de bedrijfsvoering van veel bouwbedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) dat gehouden werd onder hoofdaannemers in de bouw. Zowel in de B&U als in de GWW wordt – ondanks de economische opleving – de prijsdruk als een voornaam probleem beschouwd.

De onderzoeksresultaten zijn gepunliceerd in het EIB-rapport Bouwbedrijven 2007; ontwikkelingen en vooruitzichten.

Bron: EIB

18.4.07

Price disadvantage can lead to higher perception of quality

How would female users of the expensive perfume 'Victoria's Secret' react if it is known that male users receive a discount for the same product? ... Previous research shows us that the disadvantaged in price are tempted not to buy anymore from that vendor.

But how would consumers react if the same principle is done but to a group of experts? How, for example, would ordinary swimmers react if professional swimmers get products to increase their endurance for free? The conclusion of the research on the latter question tells us that if experts receive an advantage (in price) the consumer is not upset or has no negative perception of the vendor. The reason for this is: if experts use a certain product the quality must be good.

Hoe zouden vrouwelijke gebruikers van een dure parfum als Victoria’s Secret reageren als bekend wordt dat mannelijke gebruikers hetzelfde product voor een lagere prijs krijgen aangeboden? En hoe zouden bijvoorbeeld volslanke vrouwen reageren als bekend wordt dat een zelfde model jurk voor minder geld verkocht wordt aan slankere dames? Onderzoek toonde tot nu toe aan dat consumenten die in hun ogen ‘benadeeld’ worden qua prijs, geneigd zijn niet weer een aankoop te doen bij dezelfde aanbieder.

Onderzoekers van de Fuqua School of Business hebben zich de vraag gesteld hoe consumenten zouden reageren als een specifieke aanbieding alleen werd gedaan aan een selecte groep experts op een bepaald gebied. De vraag die zij zichzelf stelden is of de ‘gepasseerde’ consumenten dit dan nog steeds als negatief zouden ervaren of niet? Hoe zouden bijvoorbeeld (recreatieve) zwemmers reageren als er gratis een snelheidsbevorderend product wordt weggegeven aan Olympische zwemmers? Wordt het product in kwestie hierdoor meer begeerd of juist niet?

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat consumenten producten sterker begeren als deze met een prijsreductie worden aangeboden aan een selecte groep; het beeld van de aanbieder wordt hiermee niet negatief beïnvloed. De reden hiervan is dat consumenten denken dat producten die aan experts worden aangeboden, van zeer goede kwaliteit zijn. De redenering hierachter is dat experts alleen genoegen nemen met een zeer goede kwaliteit en beter dan anderen in staat zijn om goede van slechte producten te onderscheiden. Promotiecampagnes die gericht zijn op zogenoemde ‘experts’ kunnen zodoende een enorme bijdrage leveren aan het uiteindelijke succes van een nieuw product (of het nu van goede kwaliteit is of niet).

De onderzoekers hebben het effect van zogenoemde ‘targeted promotions’ vatgesteld bij verschillende producten in verschillende sectoren. Zij concluderen dat wanneer consumenten de kwaliteit van een product niet (goed) in kunnen schatten, zij sneller geneigd zijn af te gaan op de mening van experts. Andersom hebben de onderzoekers ook aangetoond dat wanneer de groep experts waar de promotie op is gericht, niet aantoonbaar beter is dan de consument zelf, laatstgenoemde afkeriger ten opzichte van het product in kwestie komen te staan (vergeleken met wanneer er gekozen zou zijn voor een ‘normale’ promotiecampagne). Op basis van deze conclusie stellen de onderzoekers dat er een extra (schade)risico schuilt bij de keuze voor de ‘targeted promotion’ strategie. Een juiste marktanalyse en een juiste uitvoering zijn van essentieel belang voor het laten slagen van de campagne.

Bron: Eurib

GroupM's Gotlieb Challenges Web Buying Schemes For Television

The CEO of the massive media buying GroupM operation said Thursday he would prefer the industry find a more efficient way to buy and sell TV time rather than support Google's entry. While Irwin Gotlieb acknowledged that the Internet giant could help speed transactions, he said it's puzzling why the industry would allow an outsider to gain a beachhead.

"I personally think it would be a sad reflection on the competence of our business," he noted, speaking at the Television Bureau of Advertising's annual marketing conference. It would serve as an indication that programmers and buyers can't solve their own problems.

...

To read full article, click here: http://publications.mediapost.com/index.cfm?fuseaction=Articles.showArticle&art_aid=58694

17.4.07

Usurious prices damage the image of the retailer

Janakiraman, Meyer and Morales executed two researches where they investigated the reaction of the consumer when prices of some products were changed unexpectedly. The behavioural changes during the buying process in that particular point of sale is what the researchers were interested in.

The different researches made it clear that the behaviour of the consumer is influenced. If the price of a particular product is set too high, consumers are angry at the retailer and punish him by not buying any other products there, even if those are in special offer.

But if the retailer sets the price of a particular product very low, there is a remarkable positive influence on the sales of the other products the retailer sells.

Janakiraman, Meyer en Morales voerden twee onderzoeken uit waarbij zij de reacties van consumenten vastlegden op onverwachte prijsveranderingen van bepaalde producten. Zij waren daarbij met name geïnteresseerd in wat voor effect deze veranderingen hadden op het koopgedrag in de desbetreffende winkel.

De onderzoeken maken duidelijk dat het gedrag van consumenten wordt beïnvloed door attributieprocessen. Indien een product een veel te hoge prijs heeft, worden consumenten boos op de winkelier en straffen hem af door daar ook geen andere producten meer te kopen, zelfs als deze in de aanbieding zijn.

Als een winkelier daarentegen een aantal door de consument gezochte producten sterk in prijs heeft verlaagd, kan dit een positief effect hebben op de verkoop van andere producten. In dit soort gevallen wil de consument de retailer als het ware 'belonen'. De Amerikaanse retailer Kmart heeft lange tijd deze strategie gevoerd onder de naam 'blue-light specials' (kortstondige, van te voren niet aangekondigde kortingen). Niet alleen werden consumenten door deze acties in een positieve koopstemming gebracht, ook hadden de 'blue-light specials' een positief effect op de gevoelens ten aanzien van Kmart.

Bron: www.eurib.org

10.4.07

Brokers ask for help

The 'NVM' (a Dutch association for brokers) wants that the 'Sociaal-Economische Raad' (Social-Economic Board) studies the affordability of residences in the Netherlands. According to the president of the NVM, Wim van Kampen, is the house market still under pressure. "We would like SER (Sociaal-Economische Raad) to set guidelines for a healthy market with a good balance between supply and demand, as well in the buying market as the renting market".

De Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) wil dat de Sociaal-Economische Raad (SER) een studie uitvoert naar de betaalbaarheid van woningen. Volgens waarnemend NVM- voorzitter Wim van Kampen staat de woningmarkt nog altijd onder druk. 'We zouden graag zien dat de SER lijnen uitzet voor een gezonde markt met oog voor balans tussen vraag en aanbod in zowel koop- als huursector.'

De prijs van een koopwoning is in het eerste kwartaal van 2007 met 1% gestegen. De gemiddelde woning kost op dit moment euro 240.000. Dat blijkt uit voorlopige woningmarktkwartaalcijfers van de (NVM). Ook de prijs per vierkante meter ging met 0,7% omhoog.

Volgens de NVM is dit overigens geen reden om huizen tegen te hoge prijzen in de verkoop te zetten. Woningen die tegen een reële prijs op de markt komen, worden doorgaans sneller en voor een hogere prijs verkocht.

Competition in broadband doesn't exist in Belgium

There is no competition in broadband in Belgium. If there would be competition the price would decrease very quickly. That is what Viviane Reding (EU-commissioner) is saying. The broadband rates in our country are remarkably higher than in our neighbouring countries.

´De breedbandconcurrentie in België is onbestaande. Als de concurrentie wel zou werken zou de prijs wel snel dalen´. Dat zegt EU-commissaris Viviane Reding. De breedbandtarieven in ons land zijn dan ook gevoelig hoger dan in onze buurlanden. Reding vindt het godgeklaagd dat het aanbod van breedband in Europa stokt aan de nationale grenzen, een fenomeen dat voor een groeivertraging zorgt. ´Concurrentie is een conditia sine qua non voor groei. De afgelopen twee jaar was de groei in breedband in België trager dan in andere Europese landen,´ aldus Reding die zegt dit moeilijk te kunnen geloven in een land waar breedband dls en kabeltoegang zo sterk uitgebreid is. Vooral de ontbundeling van de local loop bevordert de groei. Groot-Brittannië en Frankrijk zijn koplopers op vlak van ULL (unbindled local loop) en realiseerden in 2006 forse groeicijfers op dat vlak.

Paying parking place by sms is working well in Antwerp

The Mobile-For system to pay parking place by sms in Antwerp is used 150.000 times. After two months 6% of the parking revenue was paid by sms.

Het Antwerpse sms-parkeren van het bedrijf Mobile-For is al 150.000 keer gebruikt. Het systeem werd in september vorig jaar ingevoerd. Na twee maanden vertegenwoordigde het sms-parkeren al 6 % van alle Antwerpse parkeerinkomsten. Na Antwerpen voerden ook andere steden het sms-parkeren in. De verzenders van het 100.000ste en 150.000ste sms-berichtje worden door het Antwerpse stadsbestuur in de bloemetjes gezet. (MH)

bron: Het Laatste Nieuws.

InBev increases the price of beer in Belgium

InBev will increase the price of Belgian beer in two steps. In first instance the price beer in crates will increase by 1%. On July the first a second increase will take place, 2.5% will be the price increase for crates and cans of beer. The price of draft beer will stay stable. This is part of the large InBev campaign to stimulate visits to the pub.

InBev gaat de Belgische bierprijs in twee stappen verhogen. De prijs van het vatenbier blijft echter op hetzelfde peil behouden. Dat is een onderdeel van een grootschalige InBev-campagne om het cafébezoek te stimuleren. In eerste instantie wordt de prijs van een bak bier verhoogd met 1 %. Op 1 juli volgt een tweede verhoging met 2,5 % voor bakken en blikjes. InBev stelt dat de prijsverhogingen een gevolg zijn van de uitbreiding van de verpakkingsheffing door de federale overheid en de duurdere grondstoffen, energie, verpakkingsmaterialen en de inflatie. De Leuvense brouwgroep voert aan dat de slechte oogsten van het voorbije jaar de prijzen voor mout en hop aanzienlijk hebben doen stijgen. (MH)

bron: De Tijd

PSP cheaper in the United States

PlayStation producer Sony wil lower the price of the portable PSP in the United States. The Telegraaf announces that the PlayStation Portable will be 15% cheaper because of the strong competition of the portable Nintendo DS.

PlayStationfabrikant Sony verlaagt de prijs van de draagbare PSP-spelconsole in de VS. De PlayStation Portable wordt 15 procent goedkoper omdat de console stevige concurrentie krijgt van de draagbare Nintendo DS, meldt de Telegraaf."

De PSP had een prijsverlaging nodig om de markt een nieuwe stimulans te geven. Wal-Mart bood de PSP op Black Friday gedurende 5 uur aan voor $169 en verkocht in die tijd meer dan 100.000 exemplaren", zegt analist Edward Williams van BMO Capital Markets.

Het is niet duidelijk of Sony aan een prijsverlaging denkt in Europa.

Bron: HLN.be

5.4.07

NMa presenteert resultaten onderzoek tarieven collectieve beheersorganisaties

Het is niet goed mogelijk om te beoordelen of de tarieven van collectieve beheersorganisaties excessief zijn. Dit concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) na een kritische analyse van haar eigen instrumentarium. Zonder een meer specifieke vorm van toezicht zijn de tarieven niet op een zinvolle wijze te beoordelen.

Collectieve beheersorganisaties hebben een economische machtspositie en vallen derhalve onder het toezicht door de NMa op misbruik hiervan. De NMa ziet in dat kader toe op de hoogte van de tarieven die gebruikers zoals café- eigenaren moeten betalen aan rechthebbenden zoals artiesten, via auteursrechtenorganisaties.

Klachten, tips en signalen van gebruikers en brancheorganisaties over het vermeende misbruik van een economische machtspositie door collectieve beheersorganisaties waren de aanleiding voor het onderzoek.De NMa zal zelden tot het oordeel kunnen komen dat tarieven die deze organisaties aan gebruikers in rekening brengen excessief zijn, ongeacht de hoogte van die tarieven. “Wat het zo lastig maakt om toe te zien op tarieven van collectieve beheersorganisaties is dat je hier, in tegenstelling tot andere markten, moeilijk uit kunt gaan van een kostprijs.

Bovendien is er in het geval van bijvoorbeeld een liedje geen directe relatie tussen de kostprijs en de waarde ervan. Daarom is het zeer moeilijk uitspraken te doen over de vraag of tarieven excessief zijn. Is “Rood” van Marco Borsato meer waard dan “Fearless” van Kane?”, aldus René Jansen, lid van de Raad van Bestuur van de NMa.Nederland kent vijf wettelijke collectieve beheersorganisaties die als enige bevoegd zijn om voor bepaalde rechthebbenden bedragen te innen. Naast deze wettelijke organisaties is er een groot aantal andere privaatrechtelijke collectieve beheersorganisaties. De organisaties Buma en Sena zijn de twee grootste organisaties.

Collectieve beheersorganisaties behoren tot de media- en communicatiesector, een prioriteit in de NMa-Agenda 2007. Dit jaar besteedt de NMa eveneens extra aandacht aan de relatie tussen intellectueel eigendom, mededinging en innovatie gezien het grote belang voor de Nederlandse economie.

De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op de website van de NMa: http://www.nmanet.nl/

Nma suspects 9 prefab concrete floors producers of cartel agreements

The Dutch competition authority (NMa) suspects nine prefab concrete floor producers of cartel agreements. Those would have taken place starting from 1998 until the end of 2003. This means that these construction companies, after the finishing of the parliamentary survey in 2002, continued their cartel agreements.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verdenkt negen producenten van prefab betonvloeren van kartelafspraken tussen begin 1998 en eind 2003. Dit zou betekenen dat deze bouwondernemingen, na het afronden van de parlementaire enquête in 2002, hun kartelgedrag hebben voortgezet.

Volgens het rapport zijn de betrokken ondernemingen periodiek bijeengekomen om de prijzen van breedplaatvloeren en ribcassettevloeren onderling af te stemmen en om de afzetvolumes te verdelen. Dergelijke afspraken beperken de onderlinge concurrentie tussen deze ondernemingen. Concurrentiebeperkende afspraken zijn nadelig voor afnemers en opdrachtgevers en op basis van de mededingingsregels verboden. Het is juist de dynamiek en onzekerheid op de markt, mede veroorzaakt door concurrentiedruk van andere marktpartijen, die ondernemingen aanzet tot kostenbesparingen en innovatie. Hiervan profiteert de afnemer door lagere prijzen, nieuwe producten en betere service.

Reputation is more important than price

Principals in the construction industry stick to reputation rather than price. That is the conclusion out of an international reserach between principals and building contractors by the consultants of KPMG.

Almost 60% of the questioned principals say that expertise and credibility of the building contractors are more important than the rates they charge. Only 12% says that price is one of the decisive factors.

Opdrachtgevers in de bouw vinden de reputatie van aannemers belangrijker dan de tarieven die deze van hen vragen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek onder opdrachtgevers en bouwondernemingen door adviesbureau KPMG.

Bijna 60% van de bevraagde opdrachtgevers zegt dat deskundigheid en geloofwaardigheid doorslaggevend zijn bij het besluiten met welke aannemer zij in zee gaan. Slechts 12% van de bedrijven geeft aan dat de prijs medebepalend is bij de selectie. De meeste opdrachtgevers zijn tevreden over de aannemers waarmee ze samenwerken; 80% zegt bij een volgend project met dezelfde aannemer te zullen samenwerken als bij het laatste project.

9000 dismissals at TNT Post !

TNT starts to execute the planned and announced reorganization. Purpose of this reorganization is to bring back wages at the level of the competition.

TNT geeft invulling aan de vier maanden geleden aangekondigde nieuwe reorganisatieronde. Het uiteindelijke doel van de saneringen is om de lonen op het niveau van de concurrenten te brengen.

TNT Post telt op dit moment circa 60.000 medewerkers. Van de oorspronkelijke 25.000 postbodes zijn er 9000 overgebleven. TNT wil ook die groep in hoog tempo lozen. Want volgens bepaalde functieclassificatiesystemen kost een ouderwetse postbode algauw 30% meer dan een gewone postbesteller.'We hebben de afgelopen zes jaar 9000 arbeidsplaatsen laten vervallen. In aantal werknemers - "head count" - is dat gauw 14.000 tot 15.000 mensen', zei directeur Harry Koorstra van TNT Post al in september vorig jaar tegen deze krant. 'Zo'n kunstje moet nog een keer gebeuren.'Nu al is duidelijk dat 'zo'n kunstje' voor TNT Post bij lange na niet voldoende zal zijn om kostentechnisch tegen de rivaliserende postbedrijven Sandd en Selekt Mail te concurreren. Volgens Koorstra gaat 70% van de totale kosten bij TNT Post op aan personeel. Sandd en Selekt Mail zitten niet opgescheept met een ballast uit het verleden. De concurrenten van TNT kunnen via flexibel inzetbaar personeel zoals huisvrouwen, scholieren, vutters, AOW'ers, WAO'ers en bijstandstrekkers veel goedkoper post laten rondbrengen dan TNT Post nu in staat is. De marktleider, die op 1 januari 2008 zijn resterende monopolie dreigt kwijt te raken (zie inzet) moet met lede ogen aanzien dat de concurrenten elk jaar een stuk van zijn marktaandeel weg knabbelen. Verder dalen de postvolumes ook als gevolg van de vervanging van post door e-mailverkeer en thuisbankieren, en door reclamecampagnes die in plaats van direct mail verlopen via andere media en communicatiekanalen.

Om volledig artikel te lezen, klik hier:

EMI, Apple partner on DRM-free premium music

EMI Group will soon sell digital music with better sound quality and no digital rights management restrictions through Apple's iTunes Store.

Major music label EMI Group plans to sell a premium level of digital downloads through Apple's iTunes Store. For $1.29 per song, consumers will be able to buy higher-quality digital music lacking digital rights management.

While Apple CEO Steve Jobs expresses confidence that the EMI deal will pave the way for widespread sales of DRM-free music, at least one analyst thinks that other record companies will "wait and see the proof that it worked."

Click here to read full article:

4.4.07

Workshop - Psychology in Price Setting

The European Pricing Platform is organizing on the 27th of April 2007 the workshop Psychology in Price Setting

Getting the price right is essential for each firm. The impact of product pricing on a firm’s net income is huge. But do we know how price and different price levels influence individual buyers in their purchase decisions?

The interactive ePP workshop on Friday April 27, 2007 will provide an in-depth overview of behavioural foundations for price management, together with practical implications in retail environments.Tijs Rotmans will present an overview of available literature on psychological factors used in pricing decisions: from perception, the multidimensional role of price on buyers’ perceptions, till for example the impact of odd pricing. Karel Klercq continues with practical implications of behavioural aspects in price setting in retail environments. Specific examples from health & beauty stores will illustrate price decisions made based on psychological factors.

The workshop language is Dutch (unless upfront requested otherwise by participants).

For more information: http://www.pricingplatform.eu/site/public/workshops_detail.asp?id=26

As an ePP participant subscription is FREE! http://www.pricingplatform.eu/site/public/workshops_signup.asp?id=26

Non ePP-participants pay € 330,00 (TVA exclusive)

3.4.07

Customers of European banks pay € 72 / year for bank services

Price differences for bank services, between the different countries of the Euro zone, are decreasing. On average a customer pays in the Euro zone € 72,00 / year to his bank for its services. That is the conclusion of the World Retail Banking Report of Capgemini, ING and EFMA. The research is based on a survey executed in 180 banks of 25 countries. The average rate worldwide is € 77,00 / year.

De prijsverschillen voor bankdiensten in de eurozone worden steeds kleiner. Gemiddeld betaalt een bankcliënt in de eurozone 72 euro per jaar aan zijn bank. Dat blijkt uit het World Retail Banking Report van informatietoeleverancier Capgemini, bank-verzekeraar ING en EFMA, een koepel van Europese financiële instellingen. Het onderzoek is gebaseerd op een enquête bij 180 banken uit 25 landen. Het gemiddelde tarief voor bankdiensten bedraagt wereldwijd 77 euro per jaar, maar er zijn grote regionale verschillen. In de Europese landen buiten de eurozone zijn bankdiensten met gemiddeld 84 euro per jaar het duurst; in Azië kost bankieren met 44 euro per jaar het minst. De banken in de eurozone, de VS en Canada zitten daar tussenin, met een gemiddeld tarief van 72 euro. Prijzen voor individuele landen geeft deze recente studie niet.

Source: Trends.be

Is the price right?

Not many issues are more fundamental to a company’s performance than the price it can extract from the market. Yet, for all its importance, many companies don’t devote enough resources to good price management disciplines, and worse, make avoidable mistakes that can undermine profitability. Yet help is now at hand. In his book Pricing on purpose: creating and capturing value, US consultant and author Ronald A. Baker has provided a comprehensive guide to the art and science of pricing. This is an unashamedly theoretical book (in the best sense of the word). Baker eschews quick fixes for the difficult pricing problems many businesses face – instead, he argues that optimal pricing can only be accomplished when we look at pricing from multiple perspectives.

Accordingly, he takes the reader on a wide-ranging tour of economics, marketing, psychology, law and ethics, all the time drawing out insights that can assist CEOs better understand the factors that impact on that seemingly simple question: how much should we charge our customers.

"Pricing is the biggest lever you can pull in your business...."

The strategy and tactics of pricing is something CEOs are, often for good reasons, reluctant to talk about publicly. In 2005, however, CEO Forum did interview pricing consultant and former CEO of Boral Bricks, Eric Hahn on the pricing challenges CEOs face.

Free books on www.onlibri.nl

Readers can as of today download free non-fiction books through the website www.onlibri.nl . This website is an initiative of the Danish publisher Ventus. With the start of the website about 30 titles are available to download. Each week new titles are added.

Lezers kunnen vanaf vandaag gratis non-fictieboeken downloaden via de website www.onlibri.nl. De site is een initiatief van de Deense uitgeverij Ventus. Bij de start van de site zijn ruim dertig titels te downloaden. Iedere week komen daar nieuwe titels bij.Op de site worden boeken uitgegeven over onder meer reizen, diëten, computers en geldzaken. In september lanceerde Ventus al een site waar gratis studieboeken zijn te downloaden.Het initiatief om gratis boeken aan te bieden, wordt gefinancierd met advertenties. Ventus benadrukt op de site dat adverteerders geen invloed hebben op de inhoud van de boeken. (novum/hln)