14.7.08

Not all prices increase as fast.

A study into the highest increased prices are showing some surprising results. Inflation can be felt mainly at the petrol station. Nevertheless, fuel is on the tenth place in top-10 of the largest price increases. The study has been retrieved from the national institute for statistics (NIS) that compared the consumer prices of June 2007 with those of June 2008. Which mysterious product became on a 12 months period almost twice as expensive? It does concern aluminium foil, but - as you probably would think - because the demand for aluminium has increased enormously. No, the price increase has to do everything with extra environment taxes of the government. More surprisingly number two on the list: the price of lemons has increased the last year with 73.11 percent. Furthermore the top 10 list exists especially from ' usual suspects' , amongst energy: fuel became more expensively 62%, natural gas 49% and electricity 37%.

Niet alle prijzen gaan even snel de hoogte in. Een onderzoek naar de grootste prijsstijgers levert enkele verrassende resultaten op. De inflatie laat zich voor de meesten onder ons waarschijnlijk het meest voelen aan de pomp. En toch prijkt diesel slechts op de tiende plaats in de top-10 van de grootste prijsstijgingen. De rangschikking komt van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) dat de consumentenprijzen van juni 2007 vergeleek met die van juni 2008. Welk mysterieus product werd op 12 maanden tijd dan bijna dubbel zo duur? Het gaat om aluminiumfolie, maar niet - zoals je misschien zou denken - omdat de vraag naar aluminium enorm toegenomen is. Nee, de prijsstijging heeft alles te maken met een extra milieutaks van de overheid. Wellicht raadselachtiger is de nummer twee op de lijst: de prijs van citroenen is het laatste jaar met 73,11 procent toegenomen. Verder bestaat de rangschikking vooral uit de 'usual suspects', waaronder veel energie: stookolie werd 62% duurder, aardgas 49% en elektriciteit 37%.

The complete top-10 list: 1. Aluminium foil (76.51% - higher government taxes) 2. Lemons (73.11%) 3. Fuel (62.14%) 4. Natural gas (48.90%) 5. Grey shrimps (44.65%) 6. Spaghetti (42.40%) 7. Flower (39.41%) 8. corn oil (38.80%) 9. Electricity (37.09%) 10. Diesel (33.85%) Bron : netto.be

7.7.08

Tank tomorrow on the prices of today!

You can save a lot by using pre-paid cards at the petrol station. It already excist in America. The American company MyGallons proposes motorists in own country pre-paid card to purchase, coupled to a fixed price by a litre petrol. On this way, you avoid the fluctuation of the oil prices. In fact you buy with such a card a certain quantity petrol on the price of the day. Afterwards you can refuel, knowing that you will never pay more - but of course also never less - than the purchase price.

Subscription is also needed
It sounds almost too beautiful to be true, of course there are the small lettres. At purchase of such a card you create immediately ' a subscription' at MyGallons. You pay for the subscription annually between 30 and 40 dollars (between 20 and 25 euro). You can upload the card automatically (each time the amount falls under a certain value) or by means of the Internet. " We have already tested the system since April of this year. In the meantime we have an agreement with 95 per cent of the American filling station so that you can use the card almost everywhere, " thus Greg Salsburg, spokesman of MyGallons.

Up to 760 euro a year savings
The company values that the owner of a large car can save up to 1,200 dollars (760 euro). Persons who drive more modestly, can nevertheless count on savings of 530 dollars (335 euro).

Door een systeem van voorafbetaalde kaarten te gebruiken, kan je heel wat besparen op een tankbeurt. In Amerika bestaat het al. Het Amerikaanse bedrijf MyGallons stelt automobilisten in eigen land voor een voorafbetaalde betaalkaart aan te kopen, gekoppeld aan een vaste prijs per liter benzine. Op die manier ga je de schommelingen van de olieprijs uit de weg. Eigenlijk koop je met zo'n kaart een bepaalde hoeveelheid benzine aan de prijs van de dag. Achteraf kan je tanken, wetende dat je nooit meer - maar natuurlijk ook niet minder - zult betalen dan die aankoopprijs.

Ook abonnement nodig

Dat klinkt wellicht te mooi om waar te zijn, maar natuurlijk zijn er de kleine lettertjes. Zo sluit je bij de aankoop van een kaart meteen ook een 'abonnement' af bij MyGallons. Daarvoor betaal je jaarlijks tussen de 30 en de 40 dollar (tussen de 20 en de 25 euro). De kaart kan je automatisch opladen (telkens het bedrag onder een bepaalde waarde zakt) of met een opdracht via het internet. "We testen het systeem al uit sinds april van dit jaar. Ondertussen hebben we een overeenkomst met 95 procent van de Amerikaanse tankstations zodat je de kaart bijna overal kan gebruiken," aldus Greg Salsburg, woordvoerder van MyGallons.

Tot 760 euro per jaar besparing

Het bedrijf schat dat de eigenaar van een grote auto per jaar 1.200 dollar (760 euro) kan besparen. Wie bescheidener rijdt, kan toch nog steeds rekenen op een besparing van 530 dollar (335 euro).

bron : netto.be

Sales price is rarely the reason for failed deals.

sales coach Jaap Bron warns salesmen not to argue concerning the sales price. He did research into the reasons why certain sales deals jump off. In most of the cases it was not due to the high prices. It concerns other bases. It includes factors such as: customers are not getting enough attention, salesmen do not take enough initiative, or do not think properly. Also, not delevering on agreements. `The price is not important. The buyer says: you are too expensive, this is another way to that say he does not like you`. The sales coach has skilful advise for salesmen to prevent negotiations concerning the price. You must never start first on the price, ensure that the customer becomes in a perception environment before the price comes to talk. The perception must stand first when presenting the proposal. When negotiating, never indicate that you are prepared to talk about the price. Then the price will fall.

Verkoopcoach Jaap Bron waarschuwt verkopers om niet te bakkeleien over de verkoopprijs. Hij deed onderzoek naar de redenen waarom bepaalde verkoopdeals niet door gaan. Daar kwam uit dat de hoogte van de prijs in de meeste gevallen niet de doorslag geeft. Het gaat om andere grondslagen. Verkooptrajecten kunnen onder meer spaak lopen doordat klanten te weinig aandacht krijgen en verkopers niet genoeg initiatief nemen of niet nadenken. Ook het niet nakomen van afspraken zorgt ervoor dat deals kunnen afketsen. `De prijs is niet belangrijk. Zegt de inkoper: je bent te duur, dan is dat een andere manier om te zeggen dat hij je een klootzak vindt`, aldus Bron. De verkoopcoach heeft veel handige tips voor verkopers om onderhandelingen over de prijs te voorkomen. Zo moet je nooit als eerste over de prijs beginnen, ervoor zorgen dat de klant in een belevingssfeer raakt voordat de prijs ter sprake komt en proberen om op het netvlies van potentiƫle klanten te komen. En als de offerte er aan te pas komt, dan moet de beleving voorop staan. Mochten er toch onderhandeldingen komen over de prijs, geef dan nooit zelf het eerste signaal af dat je bereid bent te praten. Immers, dan zakt de prijs.

Bron: Bizz