9.6.07

Price of tomatoes under pressure

In the Netherlands there are too many tomato varieties on the market. According to Mr. Van Dijk, the chairman of the cooperation Fresq (second largest cooperation in the Benelux after The Greenery), there have been too many experiments with varieties such as honey tomatoes, cherry tomatoes and tiger tomatoes. The consumer is not waiting for new types of tomatoes and dropped out.

Besides the prices are quite under some pressure. The price dropped because of the large supply of tomatoes coming from Spain.

In Nederland verschijnen blijkbaar teveel tomatenvariaties op de markt. Volgens Dhr. Van Dijk, voorzitter van de co√∂peratie Fresq (de tweede grootste co√∂peratieve in Benelux na The Greenery), zijn er teveel experimenten geweest zoals honingtomaten, cherry- en tijgertomaten. De consument heeft echter afgehaakt, en zit blijkbaar niet te wachten op nieuwe vormen en kleuren. Bovendien staan de prijzen flink onder druk. De prijs is ver weggezakt door een groot aanbod vanuit Spanje, terwijl ook het warmere weer en de schaalvergroting bij telers de productie in Nederland heeft opgevoerd. Anderzijds krijgt de sector ook weer meer subsidies vanuit Brussel voor de begeleiding van de marktordening : van € 8 mln vorig jaar naar € 12 mln volgend jaar ( …)

Bron : Financieel Dagblad

No comments: