13.12.07

Price increase for food continues

Those who expect an end to the increasing foodprices in the supermarket will be disappointed. Our suppliers are announcing price increases that are at least double so high as last year, says Marc Oursin, CEO of Carrefour Belgium.

Wie hoopt dat er snel een einde komt aan de stijgende voedingsprijzen in de supermarkt zal bedrogen uitkomen. "Onze leveranciers kondigen prijsstijgingen aan die minstens dubbel zo hoog liggen als een jaar geleden", zegt Marc Oursin, ceo van Carrefour Belgiƫ. Weinig opbeurend.

Niemand heeft een beter zicht op de prijzen in de supermarkt dan Oursin, de grote baas van de Carrefourhypermarkten, de GB-supermarkten en de Expressbuurtwinkels. Zijn boodschap klinkt niet opbeurend. Het staat vast dat de gemiddelde voedingsprijzen in de supermarkt ook de komende maanden zullen stijgen, zo maakt hij op uit contacten met leveranciers en de situatie op de internationale grondstoffenmarkten.

Het voorbije jaar stegen de voedselprijzen gemiddeld met 4 procent. Sommige producten werden 20 tot 30 procent duurder. "We hebben te maken met een erg grote hausse op de grondstoffenmarkten. Een groot deel van de voedingsproducten is daarbij betrokken. We stellen duurzame prijsstijgingen vast van graan, soja en andere basisstoffen voor voedingsproducten. Voor de zes komende maanden zien we alleen maar verdere prijsstijgingen."

No comments: