28.4.08

Proximus ' strangled ' competition

Mobile-operator Proximus (Belgacom) has abused many years' its dominant position on the Belgian market. To this conclusion came the auditer of the EU at the Council of competition, after a complaint of competitor base (KPN). Base and Mobistar are claiming damages of € 1 billion. Between 2002 and 2005 Proximus have used` strangle prices' to compete competitors out of the market. Within 6 months will the council of competition result the verdict.

Gsm-operator Proximus (Belgacom) heeft jarenlang zijn machtspositie op de Belgische markt misbruikt. Tot die conclusie komt de auditeur bij de Raad voor de Mededinging, na een klacht van concurrent Base (KPN). Base en Mobistar eisen nu een schadevergoeding van € 1 miljard van Proximus. Tussen 2002 en 2005 zou Proximus ‘wurgprijzen' hebben gehanteerd om andere concurrenten uit de markt te prijzen. Omdat Proximus erg lage tarieven aan de eigen klanten doorrekende, maar tegelijk aan andere telecombedrijven erg hoge prijzen aanrekende voor toegang tot zijn net, hadden concurrenten als Base het moeilijk om een plaats te verwerven op de professionele gsm-markt. Binnen zes maanden moet de Raad voor de Mededinging uitspraak doen in de zaak op basis van het rapport van de auditeur.

Bron : Express.be

No comments: