25.9.09

Large price differences between EU banks

Brussels, Sept. 24th. In Italy you pay 253 euro’s per year to ‘costs’ for an ordinary bank account. In France is that 154 euro’s, in The Netherlands 46 and in Bulgaria 27. Research done by the European Commission von 224 banks in the European Union shows this. The Commission calls these differences “unacceptable”.

The researchers also conclude that the banks are being vague about the costs. According to the European law, banks must be transparent on the costs of standard services like depreciation and money withdrawals. But in 66 percent of the cases, the researchers had to call the banks because websites gave unclear or incomplete information. With one in ten banks there was even nothing on it. And also by telephone the researchers didn’t receive some data. Some banks only gave oral information about rates and refused to put them on paper. The banks that were investigated represent 81 percent of the market.

The researchers also looked at the rates for specialised services like closing a personal loan. Banks in Italy and Spain are by far the most expensive, followed by France and Austria. The cheapest countries are Bulgaria, The Netherlands, Belgium and Portugal. In the cheapest countries, the banks seemed less vague about the costs.

The report shows that 9 percent of the customers changed banks over the last two years. According to European Consumer Organisation BEUC this number would be higher if there were clearer price lists. The BEUC receives many complaints about unclear pricing and calls it “exploitation”. The Commission wants national banking supervisors to ensure that existing consumer rights are better respected.

Brussel, 24 sept. In Italië betaal je 253 euro per jaar aan ‘kosten’ voor een doodgewone bankrekening. In Frankrijk is dat 154 euro, in Nederland 46 en in Bulgarije 27. Dat blijkt uit onderzoek dat de Europese Commissie heeft laten doen onder 224 banken in de Europese Unie. De Commissie noemt de verschillen „onaanvaardbaar”.

W De onderzoekers concluderen ook dat banken vaag doen over de kosten. Volgens de Europese wetgeving moeten banken transparant zijn over de kosten van standaarddienstverlening als afschrijvingen en geldopnames. Maar in 66 procent van de gevallen moesten de onderzoekers banken bellen omdat websites onduidelijke of onvolledige informatie gaven. Bij één op de tien banken stond er zelfs niets op. En ook telefonisch kregen de onderzoekers bepaalde gegevens niet. Sommige banken gaven alleen mondeling informatie over tarieven en weigerden die op papier te zetten. De onderzochte banken vertegenwoordigen 81 procent van de markt.

De onderzoekers bekeken ook tarieven voor gespecialiseerder diensten als het afsluiten van een persoonlijke lening. Banken in Italië en Spanje zijn verreweg het duurst, gevolgd door Frankrijk en Oostenrijk. De goedkoopste landen zijn Bulgarije, Nederland, België en Portugal. In goedkopere landen bleken banken minder vaag over de kosten.

Uit het rapport blijkt dat 9 procent van de klanten de afgelopen twee jaar van bank wisselde. Volgens de Europese consumentenorganisatie BEUC zou dit aantal hoger zijn als er heldere prijslijsten waren. De BEUC krijgt veel klachten over onduidelijke prijsbeleid, en noemt het „uitbuiting”. De Commissie wil nationale banktoezichthouders vragen er op te letten dat bestaande consumentenrechten beter worden nageleefd.

No comments: