13.11.09

Price increase at Brewery Haacht

Brewery Haacht (Co.Br.Ha), manufacturer of the 'Primus' beer has decided to raise its prices. The company points out that the beer prices has been kept unchanged for thirteen months and argues that the two largest brewers in Belgium already increased their prices eight months ago. Haacht said it was inappropriate in times of crisis to implement a price increase. Because the turnover of Haacht decreased slightly this year, a price increase could not longer be avoided. Haacht also noted that having a lower price meant a disadvantage against competitors who have more resources available for consumer actions. They have decided to increase prices by 4%. This means that a glass of beer at the bar would be € 0.05 up to € 0.10 more expensive.

Brouwerij Haacht (Co.Br.Ha), de producent van onder meer Primus, heeft beslist zijn prijzen te verhogen. Het bedrijf merkt daarbij op dat Haacht de bierprijzen dertien maanden lang ongewijzigd heeft gehouden en voert aan dat de twee grootste brouwers van België acht maanden geleden hun prijzen al verhoogden. Haacht zei het toen ongepast te vinden om in crisistijden een prijsstijging door te voeren. Omdat de omzet van Haacht dit jaar echter licht is gedaald, kon een prijsverhoging echter niet langer worden vermeden. Ook wordt erop gewezen dat de lagere prijs een nadeel betekende tegenover de concurrenten, die meer middelen hebben voor consumentenacties. Beslist werd om de prijzen met 4 % te verhogen. Dat betekent dat een glas bier of café € 0,05 tot € 0,10 duurder zou worden. (MH)

No comments: