1.7.10

Amazon keeps prices on Ebooks artificially low with new loyalty system

One of the success factors of the Kindle ereader, is that many American bestellers are available in a digital version for less than 10 dollars. At first, Amazon determined the ebookprices themselves, using the wholesaler model. However, the pressure of the publishers made the retailer decide to switch to the agency model where the publisher determines the prices. Amazon is trying to find another way to keep the ebookprices low.

The American publishers want to master their own price policy, as price is a complete part of the marketingmix. Amazon-boss Jeff Bezos has every interest in keeping the prices for ebooks low, so he can move consumers into choosing the Kindle platform for their ebooks. The retailer came up with a smart move. He offers the publisher 70% of the royalties that Amazon makes on the sales of the ebooks. But to get 70% of the royalties the price for an ebook needs to be under $10.

It is nice to see that different kinds of mechanisms are being brought to life, that forces publishers to think about their pricestrategy for ebooks. Otherwise it is also weird that retailers can enforce this way such a market power!

Eén van de succesfactoren van de Kindle ereader is dat veel Amerikaanse bestsellers in digitale vorm voor minder dan 10 dollar verkrijgbaar zijn. Aanvankelijk stelde Amazon onder het wholesaler model zelf de ebookprijzen vast, maar onder druk van uitgevers besloot de retailer over te gaan op het agency model, waarbij de uitgever de prijzen bepaalt. Amazon probeert nu op een andere manier de ebookprijzen laag te houden.

Toen de Kindle eind 2007 op de markt kwam waren er direct al tientallen boeken uit de bestsellerlijst van de New York Times voorhanden als ebook, de meesten onder de ‘magische’ tien dollargrens. Veel mensen verbaasden zich over deze lage prijzen, vooral in vergelijking met de hardcover versies, die vaak meer dan het dubbele kosten. Het waren echter niet de uitgevers die deze lage ebookprijzen entameerden, maar Amazon, die als wholesaler de ebooks inkocht van uitgeverijen en die tegen een zelf vast te stellen verkoopprijs ging aanbieden.

Dat zette echter kwaad bloed bij Amerikaanse uitgeverijen, die hun eigen prijsbeleid willen hanteren, prijs is immers een integraal onderdeel van de marketingmix. Onder druk van een paar van de grootste uitgevers die dreigden hun ebooks terug te trekken besloot Amazon daarom over te stappen op het agency model, waarbij de uitgever de verkoopprijs van de ebooks kan vaststellen.

Amazon-baas Jeff Bezos heeft er echter alle belang bij de ebooks niet te duur aan te bieden, om zoveel mogelijk consumenten ertoe te bewegen te kiezen voor het Kindle platform. Daarom heeft Amazon een slimme list bedacht, om het gros van de ebooks toch onder de tien dollar te kunnen blijven aanbieden: vanaf vandaag keert de retailer namelijk 70% royalty’s uit over de door hen verkochte ebooks, in plaats van de 30% die eerst van toepassing was. Maar om in aanmerking te komen voor dit verhoogde royaltypercentage moet de verkoopprijs van het ebook wel onder de $10 liggen. Voor ebooks met een hogere verkoopprijs geldt nog steeds het oude 30% tarief. Dit is niet de enige voorwaarde die de internetreus oplegt; zo moeten uitgevers de ebooks beschikbaar maken in alle regio’s waar ze de rechten voor hebben en de verkoopprijs van het ebook moet minstens 20% lager zijn dan de laagste prijs die voor het fysieke boek wordt gevraagd. Naast nog enkele andere voorwaarden worden ook nog de digitale verzendkosten afgetrokken van de opbrengst (15 dollarcent per MB).

Enerzijds is het goed om te zien dat er mechanismen in het leven worden geroepen die uitgevers nog eens goed laten nadenken over hun prijsstrategie voor digitale boeken, aan de andere kant is het uiterst merkwaardig dat een retailer op deze wijze zoveel marktmacht kan afdwingen.

Sommige boeken – of ze nu op papier of digitaal worden uitgegeven – vragen nu eenmaal meer tijd en onderzoek, om over redactie en vertalen nog niet te spreken, dan andere boeken. Dat moet zich kunnen vertalen in een hogere verkoopprijs, maar dat wordt nu bestraft door een marktpartij die alle (soorten) ebooks op één lijn zet – chicklit naast literaire meesterwerken, scripties naast gedegen wetenschappelijke onderzoeken. En dat is uiterst kwalijk. Het is dus wachten op een nieuwe revolte, of op partijen die Amazon met gunstiger voorwaarden de loef gaan afsteken.

Source: Eburon Academic Publishers

No comments: