6.11.07

Online newspapers are looking for a paying model

Newspapers are experimenting with online businessmodels. The most important news is mostly available for free, but to access other content customer must pay. But even if customers pay for certain content there is no guarantee of higher income, because the gains in advertising decrease with this.

Kranten experimenteren nog volop met online businessmodellen. De belangrijkste nieuwscontent is over het algemeen gratis verkrijgbaar, maar voor de andere content moet betaald worden. Toch is betaalde content zeker geen garantie voor een toename van de inkomsten. De verdiensten uit advertising nemen hiermee namelijk af.

Dit blijkt uit het rapport Paid content strategies for news websites van de Londense City University. De onderzoekers ondervroegen redacteuren en executives bij zowel nationale als regionale kranten in het Verenigd Koninkrijk. Alle geselecteerde online publicaties bieden hun meest populaire nieuwscontent gratis aan om traffic te maximaliseren. Hoewel advertising de belangrijkste inkomstenbron is, vraagt iedere ondervraagde krant geld voor bepaalde online content. Normaal gesproken betreft dit het gedeelte dat uniek is voor de specifieke krant.

Geld vragen voor content levert inkomsten op, maar het wordt ook vaak geïmplementeerd als poging om de gedrukte krant te beschermen. Er is wijdverbreid optimisme over toekomstige omzetstromen, waaronder het leveren van content aan mobiele mediadragers, en de ontwikkeling van nieuwe online nieuwsproducten.

Bron : City University Northampton Square EC1V 0HB London

No comments: