2.6.08

Microsoft rewards online shoppers with cash

The American technology company Microsoft has launched a service which financially rewards internet users when they buy products on the web, by using the search engine of Microsoft. It concerns a strategic move, which Microsoft must allow to gain surfers of their main competitor Google. The new service - provisionally only active in the US, pays their consumers cash money when they buy certain products by means of the comparison site Live Search Cashback. The money comes of advertisers who make publicity by means of the site. About which amount it concerns remains still unclear. On the first site, it concerns discounts between 2 and 5%. The advertisements of these advertisers becomes as of now also on Microsoft' s search engine Live Search accompanied of a golden dollar currency. This must indicate distinction between advertisers who take part, and advertisers who do not take part on the programme. Analysts think that if the program is succesfull and is copied by other search engines as Google it eventually will nibble on the profit of search engines who do not offer these service. The impact on the market is still small: the market share of Microsoft on the search market is until today still smaller than 10%. According to Microsoft 13 of America's 40 largest retailers will take part on the programme. Under them bookshop Barnes & Noble, eBay and The home depot.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft heeft een dienst gelanceerd die internauten financieel beloont wanneer ze producten kopen op het web, nadat ze via de zoekmachine van Microsoft op de betreffende pagina zijn aanbeland. Het gaat om een strategische zet, die Microsoft moet toelaten surfers terug te winnen van aartsrivaal Google. Het idee is niet nieuw en werd twee jaar geleden al door toenmalig CEO Bill Gates gelanceerd, al was het toen niet duidelijk dat de topman van Microsoft het idee relateerde aan het maken van online aankopen. De nieuwe dienst - voorlopig enkel actief in de VS- betaalt consumenten cash geld wanneer ze bepaalde aankopen doen via de vergelijkingssite Live Search Cashback. Het geld komt van adverteerders die via de site reclame maken. Over welke bedragen het gaat blijft voorlopig onduidelijk. Op het eerste zicht gaat het om kortingen tussen de 2 en 5%. De advertenties van deze adverteerders worden voortaan ook op Microsoft's zoekmachine Live Search vergezeld van een gouden dollarmunt. Die moet het onderscheid aangeven tussen adverteerders die wel en adverteerders die niet aan het programma deelnemen. Analysten denken dat indien het programma succes kent en hert door andere zoekmachines als Google wordt gekopieerd het uiteindelijk aan de winstmarges zal knabbelen van zoekmachines die de dienst niet aanbieden. Toch is het effect op de markt in een eerste tijd gering: het marktaandeel van Microsoft op de search markt is vandaag kleiner dan 10%. Volgens Microsoft nemen 13 van Amerika's 40 grootste retailers deel aan het programma. Onder hen boekhandel Barnes & Noble, eBay en The Home Depot.

No comments: