14.7.08

Not all prices increase as fast.

A study into the highest increased prices are showing some surprising results. Inflation can be felt mainly at the petrol station. Nevertheless, fuel is on the tenth place in top-10 of the largest price increases. The study has been retrieved from the national institute for statistics (NIS) that compared the consumer prices of June 2007 with those of June 2008. Which mysterious product became on a 12 months period almost twice as expensive? It does concern aluminium foil, but - as you probably would think - because the demand for aluminium has increased enormously. No, the price increase has to do everything with extra environment taxes of the government. More surprisingly number two on the list: the price of lemons has increased the last year with 73.11 percent. Furthermore the top 10 list exists especially from ' usual suspects' , amongst energy: fuel became more expensively 62%, natural gas 49% and electricity 37%.

Niet alle prijzen gaan even snel de hoogte in. Een onderzoek naar de grootste prijsstijgers levert enkele verrassende resultaten op. De inflatie laat zich voor de meesten onder ons waarschijnlijk het meest voelen aan de pomp. En toch prijkt diesel slechts op de tiende plaats in de top-10 van de grootste prijsstijgingen. De rangschikking komt van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) dat de consumentenprijzen van juni 2007 vergeleek met die van juni 2008. Welk mysterieus product werd op 12 maanden tijd dan bijna dubbel zo duur? Het gaat om aluminiumfolie, maar niet - zoals je misschien zou denken - omdat de vraag naar aluminium enorm toegenomen is. Nee, de prijsstijging heeft alles te maken met een extra milieutaks van de overheid. Wellicht raadselachtiger is de nummer twee op de lijst: de prijs van citroenen is het laatste jaar met 73,11 procent toegenomen. Verder bestaat de rangschikking vooral uit de 'usual suspects', waaronder veel energie: stookolie werd 62% duurder, aardgas 49% en elektriciteit 37%.

The complete top-10 list: 1. Aluminium foil (76.51% - higher government taxes) 2. Lemons (73.11%) 3. Fuel (62.14%) 4. Natural gas (48.90%) 5. Grey shrimps (44.65%) 6. Spaghetti (42.40%) 7. Flower (39.41%) 8. corn oil (38.80%) 9. Electricity (37.09%) 10. Diesel (33.85%) Bron : netto.be

No comments: