7.7.08

Tank tomorrow on the prices of today!

You can save a lot by using pre-paid cards at the petrol station. It already excist in America. The American company MyGallons proposes motorists in own country pre-paid card to purchase, coupled to a fixed price by a litre petrol. On this way, you avoid the fluctuation of the oil prices. In fact you buy with such a card a certain quantity petrol on the price of the day. Afterwards you can refuel, knowing that you will never pay more - but of course also never less - than the purchase price.

Subscription is also needed
It sounds almost too beautiful to be true, of course there are the small lettres. At purchase of such a card you create immediately ' a subscription' at MyGallons. You pay for the subscription annually between 30 and 40 dollars (between 20 and 25 euro). You can upload the card automatically (each time the amount falls under a certain value) or by means of the Internet. " We have already tested the system since April of this year. In the meantime we have an agreement with 95 per cent of the American filling station so that you can use the card almost everywhere, " thus Greg Salsburg, spokesman of MyGallons.

Up to 760 euro a year savings
The company values that the owner of a large car can save up to 1,200 dollars (760 euro). Persons who drive more modestly, can nevertheless count on savings of 530 dollars (335 euro).

Door een systeem van voorafbetaalde kaarten te gebruiken, kan je heel wat besparen op een tankbeurt. In Amerika bestaat het al. Het Amerikaanse bedrijf MyGallons stelt automobilisten in eigen land voor een voorafbetaalde betaalkaart aan te kopen, gekoppeld aan een vaste prijs per liter benzine. Op die manier ga je de schommelingen van de olieprijs uit de weg. Eigenlijk koop je met zo'n kaart een bepaalde hoeveelheid benzine aan de prijs van de dag. Achteraf kan je tanken, wetende dat je nooit meer - maar natuurlijk ook niet minder - zult betalen dan die aankoopprijs.

Ook abonnement nodig

Dat klinkt wellicht te mooi om waar te zijn, maar natuurlijk zijn er de kleine lettertjes. Zo sluit je bij de aankoop van een kaart meteen ook een 'abonnement' af bij MyGallons. Daarvoor betaal je jaarlijks tussen de 30 en de 40 dollar (tussen de 20 en de 25 euro). De kaart kan je automatisch opladen (telkens het bedrag onder een bepaalde waarde zakt) of met een opdracht via het internet. "We testen het systeem al uit sinds april van dit jaar. Ondertussen hebben we een overeenkomst met 95 procent van de Amerikaanse tankstations zodat je de kaart bijna overal kan gebruiken," aldus Greg Salsburg, woordvoerder van MyGallons.

Tot 760 euro per jaar besparing

Het bedrijf schat dat de eigenaar van een grote auto per jaar 1.200 dollar (760 euro) kan besparen. Wie bescheidener rijdt, kan toch nog steeds rekenen op een besparing van 530 dollar (335 euro).

bron : netto.be

No comments: