22.1.10

Italian paste producers were operating as a cartel '

The five largest paste producers of Italy have been keeping for years the prices high by forming a 'paste-cartel'. The headquarters of companies such as Barilla, De Cecco and Divella last week were also the scene of house searches carried out by the Italian authority, reports Al-Jazeera. Each of the company immediately got a fine imposed of 12.5 million euro.

The search is the result of 3 years 'investigation that began in 2007, when the competition authorities' paste-boycott "proclaimed after the prices had increased by 36%. The Union of Italian Pasta Makers denies the existence of such a cartel and will appeal against the fines imposed.

ItaliĆ«'s vijf grootste pastaproducenten hebben jarenlang de prijzen kunstmatig hoog gehouden door een ‘pasta-kartel' te vormen. De hoofdzetels van bedrijven als Barilla, De Cecco en Divella waren vorige week dan ook het toneel van huiszoekingen die werden uitgevoerd door de Italiaanse mededingingsautoriteieten, meldt Al-Jazeera. Elk van de bedrijven kreeg onmiddellijk een boete van 12,5 miljoen euro opgelegd.

De huiszoeking is het resultaat van een 3 jaar durend onderzoek dat in 2007 begon, toen de mededingingsautoriteiten een ‘pasta-boycot' uitriepen nadat de prijzen met 36% waren gestegen. De Italiaanse Unie van Pastamakers ontkent het bestaan van zo'n kartel en gaat in beroep tegen de opgelegde boetes.

No comments: