8.1.10

Pricing increased after merging two hospitals

Healthcare has become more expensive with the merger of hospitals in Rotterdam and Het Gooi. This is because the hospitals as regional monopolists can impose price increases.

This is in an unpublished study by the Dutch Competition Authority (NMa), which includes overseeing on competition in the healthcare sector. "This concern a huge study, two hospital mergers have been used as a case", said the spokeswoman of the NMa. The full market study in hospitals, will be announced by the NMa in January. The opposition party SP wants minister Klink (Health, CDA) immediately stop proclaiming a merger. "The report clearly states that the healthcare becomes more expensive by the mergers of hospitals, writes Leijten Member of Parliament (SP) in a press release.

The NMa investigated the merger of Hospital Hilversum and hospital Gooi-Noord of Tergooihospitals in 2005, and the legal merger of the Rotterdam Port Hospital and Erasmus MC in 2006. The competition watchdog examined the prices of hip operations. In Tergooihospitals these operations went up by 10 percent or even more after the merger. In the Rotterdam hospitals rose operating expenses even to above the national average.

"Hip operations are actually slightly more expensive," says a spokeswoman for the Haven Hospital. "This has nothing to do with our collaboration with Erasmus. We are an independent operating company and implement its own pricing policy. "Why is it then? "Our quality is above average and we are therefore not without reason the preferred exporter of hip operations insurance organisation Achmea."

Between 1985 and 2009 the number of hospitals decreased from 162 to 93. The NMa approves too many hospital mergers, says healthcare economist Marco Varkevisser recently. Concerning to his opinion, the NMa should have banned the mergers in Het Gooi, in Zeeland and in Alkmaar and Den Helder.

Bij het samengaan van ziekenhuizen in Rotterdam en in Het Gooi is de zorg duurder geworden. Dat komt doordat de ziekenhuizen als regionale monopolisten prijsverhogingen kunnen afdwingen. Dit staat in een nog ongepubliceerde studie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), die toeziet op de concurrentie in onder meer de zorgsector. „Het gaat om een grote studie, waarin twee ziekenhuisfusies als casus zijn gebruikt”, zei de woordvoerster van de NMa vanmorgen. De volledige studie naar marktwerking bij ziekenhuizen brengt de NMa in januari naar buiten. De oppositiepartij SP wil dat minister Klink (Volksgezondheid, CDA) per direct een fusiestop afkondigt. „Het rapport stelt duidelijk dat de zorg duurder wordt door de fusies van ziekenhuizen, schrijft Tweede Kamerlid Leijten (SP) in een persbericht. Leijten heeft een debat aangevraagd. De NMa onderzocht de fusie van Ziekenhuis Hilversum en Ziekenhuis Gooi-Noord tot Tergooiziekenhuizen in 2005, en de juridische samenvoeging van het Rotterdamse Havenziekenhuis en het Erasmus MC in 2006. De concurrentiewaakhond bekeek onder meer de prijzen van heupoperaties. Bij Tergooiziekenhuizen zijn deze operaties tot wel 10 procent duurder geworden na de fusie. Bij de Rotterdamse ziekenhuizen zijn de operatiekosten gestegen tot boven het landelijk gemiddelde. „Bij ons zijn de heupoperaties inderdaad iets duurder”, zegt een woordvoerster van het Havenziekenhuis. „Dat heeft niets te maken met onze samenwerking met het Erasmus. Wij zijn een zelfstandige werkmaatschappij en voeren een eigen prijsbeleid.” Hoe komt het dan wel? „Onze kwaliteit is bovengemiddeld en we zijn dan ook niet voor niets de preferred uitvoerder van heupoperaties voor verzekeraar Achmea.” Tussen 1985 en 2009 is het aantal ziekenhuizen afgenomen van 162 tot 93. De NMa keurt te vaak ziekenhuisfusies goed, betoogde gezondheidseconoom Marco Varkevisser onlangs. Volgens hem had de NMa de fusies in Het Gooi, in Zeeland en in Alkmaar en Den Helder moeten verbieden. Bron : NRC Handelsblad - jan 2010

No comments: