2.9.10

New article about ePP and PFD in largest Dutch marketing magazine 'Marketing Tribune'

Prijs je rijk - In antwoord op de vraag waartoe een event wordt georganiseerd, kun je het beestje ook gewoon bij de naam noemen, moet Pol Vanaerde, president van het European Pricing Platform, hebben gedacht. Pricing heeft niet echt een Nederlandse vertaling, maar het is véél méér dan prijszetting. Vanaerde licht toe.Allereerst het EPP.

Waar kennen we dat van?

Het European Pricing Platform is een not for profit-platform gericht op het ondersteunen van businessprofessionals die betrokken zijn bij het prijsbeleid en het implementeren ervan in een breed scala sectoren. Dit zijn in de eerste plaats uiteraard de pricingmanagers en het pricingteam, maar vanzelfsprekend ook marketeers en leidinggevenden. Het uitwisselen van pricingkennis staat centraal en we organiseren regelmatig workshops, PricingFuel Days, trainingen, webinars en congressen.

Pricing is die beruchte vierde P waar zo weinig over geschreven wordt. Waarom toch?

Het is inderdaad opmerkelijk dat de P die voor de inkomsten zorgt - de andere P’s zijn investeringen - het minst aandacht kreeg tot nu toe. Ook in het marketingonderwijs is pricing onderbelicht. Dat is opmerkelijk omdat wij in Europa toch met complexe prijsuitdagingen zitten, door bijvoorbeeld onze multichannel omgeving en specifieke landgebonden verwachtingen en gewoontes. Wellicht heeft pricing ook minder aandacht gehad omdat zowel de academische kennis als de verankerde praktijkkennis simpelweg vaak ontbrak.
 
Is pricing een specialistenvak of hoort een marketeer dat zelf in de vingers te hebben?


De verantwoordelijkheid voor pricing is in veel bedrijven versnipperd. Vooral in b-to-c-organisaties, waar marketeers meestal adviesprijzen opstellen, vaak op basis van een prijsstrategie die Europees wordt bepaald. De discountstrategie is dan dikwijls weer het domein van sales, als ook de prijsimplementatie natuurlijk. Monitoring van de prijseffectiviteit gebeurt minder, soms door controllers. General management beslist over de prijsverhogingen. In b-to-b-organisaties zie je pricing vaker als aparte afdeling, vaak naast marketing. Daar zie je dat de pricingafdeling echt als een specialiteit wordt gezien en als afstemmer van de vaak tegengestelde belangen met de marktstrategie.

Er worden de bezoeker cases in het vooruitzicht gesteld van onder meer McDonald’s en Dell. Wie van dat soort bedrijven komt praten over pricing-strategie?

Alle sprekers op onze seminars zijn ervaren pricingmanagers en -experts die bereid zijn om hun pricingkeuken tentoon te stellen in een interactieve vorm met casestudies, informele discussies en praktische tips.

€ 595,- voor de hele dag, u voelt ’m aankomen: hoe komt u aan zo’n prijs?
Waarom niet € 295,- of € 895,-?

Pricing is strategy. Om die prijs te begrijpen moet ik je vertellen over onze doelstellingen, ons businessmodel, onze waardepropositie, segmentatie. Maar waarom kom je niet gewoon en dan kun je meteen evalueren of de waarde in verhouding staat tot de prijs. Als het goed is, vertel je dat het misschien niet zo goedkoop is, maar veel méér waard. Kijk naar de bedrijven die deelnemen en je ziet dat de pricingdiscipline én de pricingfunctie in Europa binnen de bedrijven aan invloed winnen.
 
Wanneer: 28 SEPTEMBER


Waar: Hotel Schiphol A4

Hoeveel: € 595,-
MarketingTribune-lezers krijgen € 50,- korting. Stuur daartoe een mail aan brittdejager@pricingplatform.eu ovv MarketingTribune.

 
Source: Luuk Koos, Marketing Tribune

No comments: