20.9.10

Smart Pricing: lawsuit against KPN and Vodafone

The trademark company SRM gets into combat with telecom operators KPN and Vodafone. Both companies would mislead their customers about calling credits they apply. Last Thursday, the company challenged KPN to court and  filed complaints with the Advertising Code Committee. The core of the complaint is that the providers don't let their cusomters pay per second anymore, but by the minute. This implicates that phone bills get at least 40% more expensive. 

Het Merkenbureau SRM bindt de strijd aan met telecomaanbieders KPN en Vodafone. Beide bedrijven zouden hun klanten misleiden over beltarieven. Het bureau daagde KPN donderdag voor de rechter en diende klachten in bij de Reclame Code Commissie.

Steen des aanstoots is dat de aanbieders hun klanten niet meer per seconde laten betalen, maar per minuut. Daardoor valt de telefoonrekening ten minste 40 procent duurder uit dan mag worden verwacht op basis van het aantal gebelde seconden. De onthulling was voor de VVD aanleiding een meldpunt te openen tegen mogelijke misleiding door telecombedrijven. Over deze dagvaarding en het zogenaamde ‘smart pricing’ initiatiefnemer en marketingdeskundige Max Kohnstamm.

Source: Radio1 on Wordpress.com

No comments: