22.5.07

If even Mercedes will be offering 'special offers' ...

What happened with the classic brand marketing? If even a brand as Mercedes-Benz will start with 'special offers' we should question ourselves if even the notion 'brand value' still makes sense. Admitted: it is for renomated brands not easy to stay in the market with the constant pressure of competition and the still higher expectations of the consumer.

Wat is er toch gebeurd met de klassieke merkenmarketing ? Nu zelfs een merkicoon als Mercedes-Benz met ‘aanbiedingen’ begint te stunten, dringt de vraag zich op of het begrip merkwaarde nog wel inhoud heeft. Toegegeven: het valt voor (gerenommeerde) merken niet mee om overeind te blijven onder de hevige concurrentiedruk en de steeds hogere verwachtingen van de consument. Toch is het de vraag of het verstandig is om mee te gaan in de trend van harde acties, alleen maar om de gewenste omzetgroei op korte termijn te realiseren. Merken waren toch altijd gebouwd op vertrouwen ? Hoe bekijkt de trouwe Mercedes-Benzrijder dan een advertentie waarin zijn merk agressief aan de man wordt gebracht als ware het een Ford of een Opel ? Zo iemand gaat twijfelen, aan zichzelf of aan zijn merk. De innerlijke beelden kloppen niet meer met de beelden die in de reclamecampagne worden gepresenteerd, de vanzelfsprekendheid om altijd weer te kiezen voor het vertrouwde product bladdert af, en dan is de stap naar ontrouw snel gezet. Hoe luidde het spreekwoord ook alweer? ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.’

Bron: Marketing Journal

No comments: