7.8.07

Fine for Leonidas in France

The Belgian bonbon producer Leonidas has to pay a € 120.000 fine for the violation of the free competition law. Leonidas forced the French retailers to buy the chocolate and bonbons from a specific distributor. This is a flagrant violoation to the free competition law. It was the French minister of Economics that asked for the investigation.

De Belgische pralinefabrikant Leonidas moet aan € 120.000 boete betalen voor de overtreding van de wet op de vrije concurrentie. Leonidas had Franse detailhandelaars verplicht om zijn chocolade en pralines bij een welbepaalde verdeler te kopen, wat volgens de Franse marktregulator een flagrante inbreuk op de vrije concurrentie betekent. Het onderzoek kwam er op verzoek van de Franse minister van Economie.

Bron: De Tijd

No comments: