23.2.09

Sandd can compete with the pricing battle.

Post Company 'Sandd' can join the price war that VSP Network and TNT Post have deployed. According to the new ceo of Sandd, Gert-Jan Morsink published in an article in 'Document Manager' the shareholders of the company Sandd having the opportunity to come along in the price battle. According to Morsink price will eventually affect more TNT Post than Sandd as a loss of a few million for Sandd is similar to several tens of millions of euro `s for TNT. According to Morsink, Sandd can manage the price battle by restructuring the company their own network policies. There is a split between logistics and delivery, so the post office can save several million euro `s annual savings in the internal process. It is intended that Sandd from the fourth quarter of 2009 benefit from this restructuring. Moreover, Sandd has made a complaint with the NMa to investigate that TNT Post makes no abuse of their market position.

Postbedrijf Sandd kan mee met de prijzenslag die Netwerk VSP Geadresseerd en TNT Post hebben ingezet. Dat zegt de nieuwe ceo van Sandd, Gert-Jan Morsink, in een artikel in Document Manager. Volgens Morsink hebben de aandeelhouders van Sandd het bedrijf de mogelijkheid gegeven om mee te gaan in de prijzenslag. Volgens Morsink zal de prijzenslag uiteindelijk ook meer effect hebben op TNT Post dan op Sandd, omdat een verlies van een paar miljoen euro voor Sandd vergelijkbaar is met enkele tientallen miljoenen euro`s bij TNT. Volgens Morsink kan Sandd de prijzenslag bovendien aan door de herstructurering die het postbedrijf bij het eigen netwerk doorvoert. Er wordt een splitsing aangebracht tussen logistiek en bezorging, zodat het postbedrijf ettelijke miljoenen euro`s op jaarbasis kan besparen in het interne proces. Het is de bedoeling dat Sandd vanaf het vierde kwartaal van 2009 de vruchten zal plukken van die herstructurering. Overigens heeft Sandd wel een klacht ingediend bij de NMa om te onderzoeken of TNT Post geen misbruik maakt van de marktpositie. TNT Post zou zich volgens Sandd schuldig maken aan het zogenoemde predator pricing. Ook hoopt Sandd dat de liberalisering van de postmarkt snel doorgaat, omdat ze anders te maken krijgen met reeds getekende contracten op de concessiemarkt en nog langer moeten wachten. Bron : Retail Actueel

No comments: