13.2.09

Delhaize bans 50 expensive products from it shelves

Delhaize wants to profile itself already for a while as a cheap supermarket chain. They have banned almost fifty branded products of the manufacturer Unilever. That happened after the annual price negotiations between the two parties had been deadended, according to the journal 'Laatste Nieuws'. Unacceptable price increases has been the main issue, this has never been seen before in the Flanders region, saying experts. According to insiders, Unilever suggested a price increase for the supermarket chain that was unacceptable.

Delhaize wil zich al een tijdje profileren als goedkope supermarktketen. Supermarktketen Delhaize weert zowat vijftig merkproducten van fabrikant Unilever. Dat is gebeurd nadat de jaarlijkse prijsonderhandelingen tussen de twee partijen in het slop waren geraakt, zo weet Het Laatste Nieuws.Onaanvaardbare prijsverhogingEen dergelijk conflict op het scherpst van de snee is, op die schaal, nooit eerder voorgekomen in Vlaanderen, zeggen experts. Volgens insiders stelde Unilever een prijsverhoging voor die voor de supermarktketen onaanvaardbaar was.

No comments: