10.1.08

Agricultural products will continue to increase in price

The price of agricultural products will continue to increase according to an expert in 2008. While the foodindex of the FAO increased by 40% in 2007, the analist Joe Victor foresees that this trend will at least continue until april 2008. Then there will be more clarity about the new harvests.

De prijs van landbouwproducten zal volgens een expert blijven stijgen in 2008. Terwijl de voedingsindex van het FAO, de VN-organisatie voor voeding en landbouw, in 2007 steeg met bijna 40 procent, voorspelt analist Joe Victor dat de tendens zich minstens tot in april 2008 zal doorzetten. Dan zal er meer duidelijkheid zijn over de nieuwe oogsten.

Een van de redenen is dat China zijn exporttaksen op graan, rijst en soja optrekt van 5 naar 25 procent. Rusland vervijfvoudigt bijna de taksen op export per ton graan voor drie maanden. Argentinië verbiedt zelfs de uitvoer van graan, terwijl de oogst in Australië tegenvalt door de droogte. De hoge olieprijs zorgt dan weer voor een grotere vraag naar graan en maïs als grondstoffen voor biobrandstof, wat op zijn beurt de prijs weer opdrijft.

Source: Belga/gb

No comments: