15.1.08

We prefer wine when the wine is more expensive

The more expensive you make the same bottle of wine, the better the wine is do people think. That is a conclusion of a British research. For the English test 20 people had to drink Cabernet Sauvignon. The only information they received was the price of the bottle. And the outcome was: if the same wine costs 7 euros and afterwards over the 50 euros, the most expensive was the most appreciated, altough it was actually the same wine. The same test was done a week later without any price difference and there it could be concluded that there was no difference.

Hoe duurder je dezelfde fles wijn maakt, hoe beter mensen hem gaan vinden. Tot die conclusie komt Brits onderzoek. Voor de Engelse test moesten twinting mensen Cabernet Sauvignon drinken. Ze kregen alleen de prijs van de fles te horen. En wat bleek: als dezelfde wijn zeven euro kost en daarna dik over de vijftig, bleek de duurste variant volgens de proevers 'veel beter'. Een week later werd dezelfde test gedaan zonder prijsverschillen, en toen werd er geen verschil geproefd.

No comments: