16.1.08

No action of the European Commission against Apple for exclusive contracts with telecomoperators

The European Commission will not take any action against the exclusive contracts between Apple and telecomoperators for dealing the iPhone. The right of establishing exclusive contracts between Apple and telecomoperators must be judged on national level.

De Europese Commissie onderneemt voorlopig geen actie tegen de exclusieve deals tussen Apple en telecomoperatoren voor de verdeling van de iPhone. "De verenigbaarheid van exclusieve contracten tussen Apple iPhone en telecomoperatoren met de wetgeving over oneerlijke handelspraktijken en oneerlijke concurrentie moet beoordeeld worden door de nationale autoriteiten en rechtbanken. De Commissie volgt de rechtszaken op nationaal niveau op de voet", antwoordde eurocommissaris voor Consumentenzaken Meglena Kuneva.

De Commissie beklemtoont wel dat de consument de vrijheid moet hebben om zelf de operator te kiezen waarmee hij wil bellen. Een Europese richtlijn uit 1993 over de voorwaarden bij contracten tussen consumenten en verkopers verbiedt een beperking van de keuzevrijheid voor de consument. In dat geval kan het contract als niet-bindend voor de consument worden beschouwd, zo merkt Kuneva op.

No comments: