26.6.08

100 dollar laptops has put the market upside down

The `100 dollar laptops `has changed the market for laptops serious. The magnificant design of it in combination with scale advantages makes it possible to produce derisionly-cheap laptops. The 100 dollars laptop are an initiative of Nicholas Negroponte, MIT-professor and founder of the nonprofit organisation One laptop by Child (OLPC). Although Negroponte already had planned it to introduce it in 2005, large-scale investments of governments stayed away. THE XO Laptop cost thus still 200 dollars and there only have been distributed 200 000 copies been distributed. Although Negropontes objectives of worldwide spreading the laptops in developing countries have not been obtained, has the XO the market for laptops broken open by reducing the prices strongly. Thus producing also HP, Intel, Asus and Pioneer computers now laptops against very low prices. According to Negroponte XO it has not become a success because Windows not supported the apparatus (the control system twist on Linux) and because governments do not want to deviate of Windows.

De zogeheten `100 dollar laptop` heeft de markt voor laptops ingrijpend veranderd. Het slimme ontwerp ervan in combinatie met schaalvoordelen maakt het mogelijk om laptops spotgoedkoop te produceren. De 100 dollar laptop is een vondst van Nicholas Negroponte, MIT-professor en oprichter van de non-profit organisatie One Laptop Per Child (OLPC). Hoewel Negroponte zijn plan al in 2005 introduceerde, bleven grootschalige investeringen van overheden uit. De XO laptop kost dan ook nog steeds 200 dollar en er zijn slechts 200.000 exemplaren gedistribueerd. Hoewel Negropontes doelstellingen van het wereldwijd verspreiden van laptops in ontwikkelingslanden niet zijn gehaald, heeft de XO de markt voor laptops ontegenzeggelijk opengebroken en de prijzen sterk verlaagd. Zo produceren nu ook HP, Intel, Asus en Pioneer Computers laptops tegen zeer lage prijzen. Volgens Negroponte is XO geen succes geworden doordat Windows het apparaat niet ondersteunde (het besturingssysteem draait immers op Linux) en omdat overheden niet van de Windowsstandaarden willen afwijken. Laat onverlet dat de OX veel navolging heeft. De kleine Asus Eee PC is iets groter dan een paperback boek, weegt minder dan een kilo en werd in 2007 door 300.000 consumenten gekocht. Het meest basale model met een 7 inch scherm kost 299 dollar. Bron: The Economist

No comments: