26.6.08

Europe wants identical prices for web purchases

A brit who purchases by means of the English site 'Eurostar' four return tickets (2 adults - 2 children) London - Paris, pays for that € 1,082. When booking by the French Internet site, then he pays scarcely € 600. If it is upon European parlement member Meglena Kuneva, there will become rapidly an end to this. She will submit a proposal to make an end to the practice where web tradesmen use several different prices in several EU countries and where it makes the customers obliged to buy by means of the national Internet sites. If the proposal is adopted, in autumn it will become effective. Kuneva pleads for an identical, simple and clear legislation - including rules for guarantee and refunds for purchasing and selling of goods in Europe, in a attempt to reduce the costs for the consumer.

Een Brit die via de Engelse site van Eurostar vier retourtjes (2 volwassenen - 2 kinderen) Londen - Parijs boekt, betaalt daarvoor € 1.082. Mocht hij daarvoor de Franse website kunnen gebruiken, dan betaalt hij amper € 600. Als het aan Europees parlemetslid Meglena Kuneva ligt, komt daar snel een einde aan. Zij dient vandaag een voorstel in om een einde te maken aan de praktijk waarbij webwinkeliers verschillende prijzen hanteren in verschillende EU-landen en hun klanten verplichten via de nationale websites te kopen. Indien het voorstel wordt aangenomen, zal het in de herfst effectief worden. Kuneva pleit voor een eenvormige, eenvoudige en duidelijke regelgeving -inclusief regels voor garantie en teruggave- voor het aan- en verkopen van goederen in Europa, in een poging om de kosten voor de consument te reduceren.

Bron: Financial Times

No comments: