5.6.08

Fedis wants to end the prohibition on cross-belt sale

Fedis, the organisation which represents the interests of the distribution ventures in our country, claims on the evening of the super council of ministers for an ending of the prohibition on cross-belt sale. According to the present law on the trade practices cross-belt sale has been prohibited. That means that products or services cannot be offered together against one price or that nothing can be given for free when you purchase something, besides a number of exceptions. The federation writes in a press bulletin that `Belgium is the only country in Europe where the prohibition on cross-belt sale still applies. This rule provides also once more a disadvantage to the Belgian traders against the neighbouring countries. Fedis wants to see the prohibition on common offer abolished. ' This measure would mean for example that the I-Phone cannot be sold anymore shortly in Belgium. There hangs on a subscription of Mobile Operator, clearly a case of prohibited offers therefore, ' says Fedis '. Fedis remains, however, against releasing the fixed bargain periods, as minister of economy Vincent Van Quickenborne would want.

Fedis, de organisatie die in ons land de belangen van de distributieondernemingen vertegenwoordigt, pleit aan de vooravond van de superministerraad voor een afschaffing van het verbod op de koppelverkoop. Volgens de huidige wet op de handelspraktijken is koppelverkoop verboden. Dat betekent dat producten of diensten niet samen mogen worden aangeboden tegen één prijs of dat niets gratis mag worden bijgegeven, een aantal uitzonderingen niet te na gesproken. In een persbericht schrijft de federatie dat ‘België het enige land in Europa is waar het verbod op koppelverkoop nog geldt. Deze regel bezorgt de Belgische handelaar ook nog eens een concurrentieel nadeel ten opzichte van de buurlanden. Fedis wil het verbod op gezamenlijk aanbod afgeschaft zien, ‘ luidt het. 'Dat betekent bijvoorbeeld dat de I-Phone binnenkort in België niet verkocht kan worden. Er hangt immers automatisch een abonnement van en GSM-operator aan vast, duidelijk een geval van verboden gezamenlijk aanbod dus,' zegt Fedis. Fedis blijft wel gekant tegen het loslaten van de vaste koopjesperiodes, zoals dat door Minister van Economie Vincent Van Quickenborne wordt bepleit.

No comments: