30.10.07

No more longterm contracts with Distrigas

The European Commission closed her investigation in the potential misuse of the dominant market position of the Belgian gas distributor Distrigas. In exchange to close the investigation Distrigas promised to diminish the long term contracts for large buyers.

De Europese Commissie heeft haar onderzoek naar een mogelijk misbruik van een dominante marktpositie door de Belgische gasleverancier Distrigas afgesloten. In ruil voor het beƫindigen van het onderzoek heeft Distrigas beloofd het gebruik van langlopende contracten voor grote afnemers af te bouwen. Dat moet de concurrentie op de gasmarkt aanwakkeren. De Europese Commissie beschouwt de overeenkomst met Distrigas als een precedent voor heel Europa. De overeenkomst tussen de Europese Commissie en Distrigas geldt tot eind 2010. Distrigas gaat gedurende twee jaar geen nieuwe gasleveringscontraccten sluiten met wederverkopers van gas. De maximale looptijd van nieuwe contracten met andere grote afnemers zal vijf jaar bedragen, behalve voor nieuwe gasgestookte centrales.

Source: Het Laatste Nieuws

No comments: