5.4.07

9000 dismissals at TNT Post !

TNT starts to execute the planned and announced reorganization. Purpose of this reorganization is to bring back wages at the level of the competition.

TNT geeft invulling aan de vier maanden geleden aangekondigde nieuwe reorganisatieronde. Het uiteindelijke doel van de saneringen is om de lonen op het niveau van de concurrenten te brengen.

TNT Post telt op dit moment circa 60.000 medewerkers. Van de oorspronkelijke 25.000 postbodes zijn er 9000 overgebleven. TNT wil ook die groep in hoog tempo lozen. Want volgens bepaalde functieclassificatiesystemen kost een ouderwetse postbode algauw 30% meer dan een gewone postbesteller.'We hebben de afgelopen zes jaar 9000 arbeidsplaatsen laten vervallen. In aantal werknemers - "head count" - is dat gauw 14.000 tot 15.000 mensen', zei directeur Harry Koorstra van TNT Post al in september vorig jaar tegen deze krant. 'Zo'n kunstje moet nog een keer gebeuren.'Nu al is duidelijk dat 'zo'n kunstje' voor TNT Post bij lange na niet voldoende zal zijn om kostentechnisch tegen de rivaliserende postbedrijven Sandd en Selekt Mail te concurreren. Volgens Koorstra gaat 70% van de totale kosten bij TNT Post op aan personeel. Sandd en Selekt Mail zitten niet opgescheept met een ballast uit het verleden. De concurrenten van TNT kunnen via flexibel inzetbaar personeel zoals huisvrouwen, scholieren, vutters, AOW'ers, WAO'ers en bijstandstrekkers veel goedkoper post laten rondbrengen dan TNT Post nu in staat is. De marktleider, die op 1 januari 2008 zijn resterende monopolie dreigt kwijt te raken (zie inzet) moet met lede ogen aanzien dat de concurrenten elk jaar een stuk van zijn marktaandeel weg knabbelen. Verder dalen de postvolumes ook als gevolg van de vervanging van post door e-mailverkeer en thuisbankieren, en door reclamecampagnes die in plaats van direct mail verlopen via andere media en communicatiekanalen.

Om volledig artikel te lezen, klik hier:

No comments: