10.4.07

Competition in broadband doesn't exist in Belgium

There is no competition in broadband in Belgium. If there would be competition the price would decrease very quickly. That is what Viviane Reding (EU-commissioner) is saying. The broadband rates in our country are remarkably higher than in our neighbouring countries.

´De breedbandconcurrentie in België is onbestaande. Als de concurrentie wel zou werken zou de prijs wel snel dalen´. Dat zegt EU-commissaris Viviane Reding. De breedbandtarieven in ons land zijn dan ook gevoelig hoger dan in onze buurlanden. Reding vindt het godgeklaagd dat het aanbod van breedband in Europa stokt aan de nationale grenzen, een fenomeen dat voor een groeivertraging zorgt. ´Concurrentie is een conditia sine qua non voor groei. De afgelopen twee jaar was de groei in breedband in België trager dan in andere Europese landen,´ aldus Reding die zegt dit moeilijk te kunnen geloven in een land waar breedband dls en kabeltoegang zo sterk uitgebreid is. Vooral de ontbundeling van de local loop bevordert de groei. Groot-Brittannië en Frankrijk zijn koplopers op vlak van ULL (unbindled local loop) en realiseerden in 2006 forse groeicijfers op dat vlak.

No comments: