5.4.07

Nma suspects 9 prefab concrete floors producers of cartel agreements

The Dutch competition authority (NMa) suspects nine prefab concrete floor producers of cartel agreements. Those would have taken place starting from 1998 until the end of 2003. This means that these construction companies, after the finishing of the parliamentary survey in 2002, continued their cartel agreements.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verdenkt negen producenten van prefab betonvloeren van kartelafspraken tussen begin 1998 en eind 2003. Dit zou betekenen dat deze bouwondernemingen, na het afronden van de parlementaire enquĂȘte in 2002, hun kartelgedrag hebben voortgezet.

Volgens het rapport zijn de betrokken ondernemingen periodiek bijeengekomen om de prijzen van breedplaatvloeren en ribcassettevloeren onderling af te stemmen en om de afzetvolumes te verdelen. Dergelijke afspraken beperken de onderlinge concurrentie tussen deze ondernemingen. Concurrentiebeperkende afspraken zijn nadelig voor afnemers en opdrachtgevers en op basis van de mededingingsregels verboden. Het is juist de dynamiek en onzekerheid op de markt, mede veroorzaakt door concurrentiedruk van andere marktpartijen, die ondernemingen aanzet tot kostenbesparingen en innovatie. Hiervan profiteert de afnemer door lagere prijzen, nieuwe producten en betere service.

No comments: